Частни марки

Специализираният екип и технологичните възможности на "Венианина" ЕООД позволяват да Ви предложим разработването на частни марки.

Постоянният контрол, който се упражнява върху вътрешните стандарти и качествената суровина, доставена директно от световните пазари, гарантират отличното качество на произвежданите продукти.